Ochrana dat

Identifikační údaje

1. Právě navštěvujete webovou stránku www.deniastoves.com, kterou vlastní DENIA STOVES, se sídlem POLIGONO INDUSTRIAL CAMPOLLANO, AVENIDA 5, č. 13-15. 02007 ALBACETE – ŠPANĚLSKO, IČO B02612604, zapsané v obchodním rejstříku Albacete, v objemu 407, strana 221, list AB-3910, dále jen DRŽITEL.
S VLASTNÍKEM můžete kontaktovat některým z následujících způsobů:
Telefon: +34 967 592 400
Kontaktní email: denia@deniastoves.com

Web hosting
Navarraweb Marketing y Publicidad S.L

Telefon: +34 948 38 39 45
Kontaktní email: soporte@navarraweb.com

Uživatelé

2. Zdejší podmínky (dále jen „Právní upozornění“) jsou určeny k tomu, aby upravovaly používání webové stránky VLASTNÍKA, která je zpřístupněna veřejnosti.
Přístupem a / nebo užíváním této webové stránky získavate status UŽIVATELE, který automaticky přijímá zde uváděné obecné podmínky použití. Výše uvedené podmínky budou použitelné bez ohledu na obecné podmínky pronájmu, které jsou v jejich případě povinné.

Použití portálu

3. www.deniastoves.com poskytuje přístup k mnoha informacím, službám, programům nebo datům (dále jen „obsah“) na internetu patřících majiteli nebo jeho oprávněným osobám, ke kterým má uživatel přístup.
Uživatel přebírá odpovědnost za používání portálu. Tato odpovědnost se vztahuje na registraci, která je nezbytná pro přístup k určitým službám nebo obsahu. V tomto registru bude UŽIVATEL odpovědný za poskytnutí pravdivých a zákonných informací. Kvůli této registraci může být uživateli poskytnuto heslo, za které bude odpovídat, a zavázat se k tomu, že bude heslo pečlivě a důvěrně používat.

UŽIVATEL se zavazuje, že vhodně využije obsah a služby (například služby chatu, diskusní fóra nebo diskusní skupiny), které VLASTNÍK nabízí prostřednictvím svého portálu s informativním, avšak neomezujícím charakterem, a nepoužívá je k:

• Zapojení se do nedovolených, nezákonných nebo jiných protichůdných činností k dobré víře a veřejnému pořádku.
• Šíření rasistické, xenofobní, pornografické propagandy nebo obsahu terorismu nebo útočení na lidská práva.
• způsobení poškození fyzických a logických systémů firmy DENIA STOVES, jejích dodavatelů nebo třetích stran, zavádění nebo šíření počítačových virů nebo jiných fyzických nebo logických systémů, které by mohly způsobit výše uvedené škody.
• Pokusem přístupu a používání e-mailových účtů ostatních uživatelů, upravovat nebo jinak s nimi manipulovat.
• Používání webové stránky nebo informace obsažené v nich pro komerční, politické, reklamní účely a pro jakékoli komerční účely, zejména zasílání nevyřízených e-mailů.

VLASTNÍK si vyhrazuje právo stáhnout veškeré připomínky a příspěvky, které porušují důstojnost osoby, které mají diskriminační, xenofobní, rasistický nebo pornografický obsah, které útočí proti mládí nebo dětství, pořádku nebo veřejné bezpečnosti, nebo nejsou, podle názoru vlastníka, vhodné k publikaci. V každém případě není VLASTNÍK odpovědný za názory vyjádřené uživateli prostřednictvím fór, rozhovorů nebo jiných nástrojů účasti.

Ochrana dat

4. Vše, co souvisí s politikou ochrany údajů, je obsaženo v dokumentu o ochraně osobních údajů.

Obsah. Duševní a průmyslové vlastnictví.

5. VLASTNÍK má všechna práva duševního a průmyslového vlastnictví své webové stránky, jakož i prvky obsažené v ní (například obrazy, zvuk, video, software nebo texty, loga, kombinace barev, struktura návrh, výběr použitých materiálů, počítačové programy potřebné pro jejich provoz, přístup a použití atd.), vlastnictví majitele nebo jeho oprávněných osob.

Všechna práva vyhrazena. Podle článků 8 a 32.1 druhého pododstavce Zákona o duševním vlastnictví: reprodukce, distribuce a veřejná sdělení, včetně způsobu jejich zpřístupnění, všech článků a částí článků a obsahu webové stránky pro komerční účely je bez souhlasu majitele přísně zakázáno.

Vyloučení záruk a odpovědnosti

6. UŽIVATEL bere na vědomí, že používání webové stránky, jejího obsahu a služeb se provádí výhradně na vlastní odpovědnost. Konkrétně, jen jako příklad, VLASTNÍK nenese žádnou odpovědnost v následujících oblastech:

a) Dostupnost fungování webové stránky, jejích služeb a obsahu a její kvality nebo interoperability.
b) Účel, pro který webové stránky slouží cílům UŽIVATELE.
c) Porušení stávajících právních předpisů ze strany UŽIVATELE nebo třetích stran a zejména práv duševního a průmyslového vlastnictví, které vlastní jiné osoby nebo subjekty.
d) Existence škodlivých kódů nebo jiných škodlivých počítačových prvků, které by mohly způsobit poškození počítačového systému uživatele nebo třetích stran. Je na uživateli, aby měl k dispozici vhodné nástroje pro detekci a dezinfekci těchto prvků.
e) Podvodným přístupem k obsahu nebo službám neoprávněnými třetími osobami nebo případně získávání, odstranění, změny, úpravy nebo manipulace se zprávami a komunikacemi jakéhokoli druhu, které tyto třetí strany mohou provádět.
f) Přesnost, věrohodnost, včasnost a užitečnost nabízeného obsahu a služeb a jejich následné použití uživatelem. VLASTNÍK použije veškeré úsilí a prostředky k poskytování aktuálních a spolehlivých informací.
g) Poškození počítačového zařízení při přístupu na webovou stránku a škody způsobené uživatelům, pokud pocházejí z poruch nebo odpojení v telekomunikačních sítích, které službu přerušují .
h) Škody způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo vyšší mocí.
V případě, že existují fóra nebo podobné prostory, je třeba mít na zřeteli, že zprávy odrážejí pouze názor uživatele, který je pošle, a který je odpovědný za ich publikaci. VLASTNÍK neodpovídá za obsah zpráv odesílaných uživatelem.

Změna tohoto právního oznámení a jeho trvání

7. VLASTNÍK si vyhrazuje právo provést bez předchozího upozornění změny, které považuje za nevyhnutné na svém portálu: může tak změnit, odstranit nebo přidat co nejvíce obsahu a služeb, které jsou prostřednictvím něj poskytovány, také způsob, jakým se objevují zastoupená nebo umístěná na vašem portálu.
Platnost výše uvedených podmínek bude založena na jejich expozici na portálu a budou platná, dokud nebudou upraveny jiným, řádně zveřejněným, oznámením.

Odkazy

8. Pokud portál www.deniastoves.com obsahuje odkazy nebo hypertextové odkazy na jiné internetové stránky, VLASTNÍK neprovádí žádné kontroly nad těmito stránkami a obsahem. V žádném případě VLASTNÍK nese žádnou odpovědnost za obsah jakéhokoli odkazu na webové stránce třetí strany ani nezaručí technickou dostupnost, kvalitu, spolehlivost, přesnost, šířku, věrohodnost, platnost a ústavnost jakéhokoli subjektu nebo informací obsažených v kterýkoli z výše uvedených hypertextových odkazů a dalších webů na internetu. Stejně tak zahrnutí těchto externích připojení neznamená jakýkoli druh přidružení, sloučení nebo účast s propojenými entitami.

Práva k vyloučení

9. VLASTNÍK si vyhrazuje právo odmítnout nebo stáhnout přístup k portálu a / nebo nabízeným službám bez předchozího varování, a to samo o sobě nebo třetí stranou, těm uživatelům, kteří nedodržují obsah tohoto právního upozornění.

Obecná klauzule

10. VLASTNÍK bude stíhat všechna porušení těchto podmínek nebo nesprávné používání jeho portálu, a bude činit veškerá občanská a trestní opatření, která mohou zákonem odpovídat.

Platné právní předpisy a příslušnost

11. Vztah mezi VLASTNÍKEM a UŽIVATELEM se řídí současnými španělskými předpisy. Všechny spory a nároky vyplývající z tohoto právního oznámení budou vyřešeny španělskými soudy a tribunály.

Nezletilí

12. www.deniastoves.com směruje své služby uživatelům starším 18 let. Osoby mladšího věku nejsou oprávněny používat naše služby, a proto by neměly zasílat své osobní údaje. Pokud se takové okolnosti objeví, společnost DENIA STOVES není zodpovědná za možné důsledky, které by mohly vzniknout v důsledku porušení oznámení, které je v tomto ustanovení zavedeno.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud si jej budete dále prohlížet, vyjadřujete souhlas s tímto využíváním a s naší politikou cookies

OK
Aviso de cookies